FOLKEKIRKENS GYMNASIETJENESTE

I GENTOFTE

»Kirken er til for Folkets Skyld og ikke Folket for Kirkens« — N.F.S. Grundtvig

Folkekirkerne i Gentofte udbyder hvert år en række tilbud til undervisningsbrug i gymnasierne. Formålet er at stille kirkens bygninger, historie, liv, lære og praksis til rådighed for elevernes læring og dannelse. På denne side kan I læse om vores nuværende tilbud.

Tilmelding og mere info: kontakt provst Peter Birch: pbp@km.dk // 20 47 25 72.

Billede

Dødens ritualer

Hvad betyder døden? Hvordan forholder kristendommen sig til døden? Hvilke ritualer har kirken i forbindelse med døden? Og hvilken betydning har disse ritualer? Både for den afdøde og de efterladte?

Disse spørgsmål behandles under denne ekskursion, hvor eleverne ved samtale med en præst og aktiviteter i kirken studerer dødens religiøse dimensioner. Eleverne vil få indblik i et vigtigt aspekt af kristendommens betydning og praksis i dag.

Billede

Etik og eksistens

Mennesket kan forholde sig etisk til sin tilværelse. Vi har magt over hinanden og står til ansvar for vores brug af denne magt. Men hvordan skal vi handle? Og har kristendommen nogle særlige bud på, hvad det gode og det onde er?

Mickey Gjerris, teolog, bioetiker og tidligere medlem af Etisk Råd, holder oplæg med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger som klima, bioteknologi, organdonation og inddrager både filosofiske og teologiske traditioner.

Billede

Holocaust og livets værdi

Skal livet vægtes frem for alt? Er overlevelse altid det højeste mål, eller er der tilfælde hvor andre værdier står højere?

Kasper Morville, sognepræst og ekspert i Holocaust, fortæller om de handlinger, mennesker i nød er i stand til at udføre for selv at redde livet. Fx den unge mor, der under flugten måtte kvæle sit nyfødte barn. Kan prisen for at overleve blive for høj? Er livet altid værd at redde? Kan man miste »sit selv« for at redde »sig selv«?

Billede

Tro og viden

Videnskab og religion ses ofte som modsætninger, men er det helt rigtigt? Er det muligt både at være religiøs og anerkende videnskabens resultater? Kan troen på skabelse og opstandelse forenes med det videnskabelige verdensbillede?

En præst fortæller om forholdet imellem tro og viden set fra kirkens perspektiv. Og eleverne vil blive introduceret til forholdet imellem religion og videnskab igennem historien og i dag.

Billede

Sorg — når vi mister

Hvad gør vi, når vi selv erfarer sorg? Og hvad gør vi, når de mennesker, som vi kender og holder af, erfarer sorg? I dag lever vi i en tid, hvor der er en forventning om, at vi er robuste og kan håndtere de udfordringer, der måtte komme.

Igennem samtale med en præst vil eleverne gå i dybden med disse og mange andre spørgsmål, erfaringer og overvejelser.

Billede

Kingos salmer

Hvad er særligt ved salmen som litteratur? Hvad siger Kingos tekster om hans samtid? Kan vi bruge Kingos tekster til noget i dag? Under denne ekskursion vil eleverne kunne høre om og opleve hvordan Kingos tekster endnu bruges i dag i kirken.

En præst og en organist vil fortælle om salmernes historie og nutidige relevans, og eleverne vil arbejde selv med ordene og musikken.