Folkekirkens tilbud til ungdomsuddannelserne i Gentofte


K O M  T Æ T T E R E  P Å
Ekskursioner, Spændende samtaler, Kildemateriale.
Gymnasietjenesten i Gentofte tilbyder tvær- og religionsfaglige forløb med ekskursioner specifikt rettet mod gymnasiet/hf.

Illustration: Els Cools 

I 24-25 udbyder vi tre forløb:
D E T   F O L K E K I R K E L I G E  L A N D S K A B

– hvordan ser den senmoderne kirke ud?

Folkekirken er en rummelig størrelse og forløbet kommer omkring spørgsmål som: Hvilke tænkere har præget den danske folkekirke? Har Spaghetti og yoga noget med folkekirken at gøre? Hvad er diakoni? Og er det foreneligt med en moderne stat at have én kirke med særlige privilegier?

Tag eleverne med på en elevaktiverende ekskursion, hvor de, helt bogstaveligt, går på opdagelse i det folkekirkelige landskab, skabt af billedkunstner Els Cools. Eleverne kommer omkring posterne:

  • Den senmoderne folkekirke
  • Mød en præst
  • Forholdet mellem stat og kirke
  • Udviklingen af folkekirken
  • Diakoni
  • Forskellige folkekirkelige retninger
Mulighed for at arbejde videre i undervisningen med elevhæfter.

Forløbet kræver ingen forberedelse, og det er oplagt at kickstarte sit kristendomsforløb med dette besøg eller bruge det i forbindelse med KS-undervisningen.

STX, HF / Religion, KS, historie C, B, A

Sted: En kirke efter aftale
Varighed: Ca. et modul
Tid: Uge 40-47

H V E M  E R  N Æ S T E N ?

Hvordan ser præster på næstekærlighed? Hvad betyder krig, hungersnød, eller terrorisme for vores opfattelse af begrebet? Og hvad med ordene om, at du skal elske din næste ”som dig selv”?

Eleverne møder en præst og inviteres med ind i en samtale om forskellige syn på næstekærlighed. Der vil være rig mulighed for at sætte elevernes viden fra undervisningen i spil og stille spørgsmål til præstens syn på og erfaring med emnet. 

Forud for ekskursionen sendes et materiale ud med tekster/interviews, så eleverne får mulighed for at orientere sig i forskellige teologiske positioner.

Sted: En kirke efter aftale
Pris: Gratis
Tid: Uge 40-47

L I V E T S  G R Æ N S E R

Et forløb som sætter fokus på de aktuelle debatter om abort og aktiv dødshjælp og de etiske spørgsmål og dilemmaer, Hvilke etiske hensyn skal man tage, hvis abortgrænsen hæves? Sikrer man en værdig død ved indførelsen af aktiv dødshjælp og ændrer det ved vores menneskesyn, når vi rykker grænserne for liv og død?

Eleverne får en kort indføring i etik og den nuværende lovgivning og debat om abort og aktiv dødshjælp. Derudover arbejder de med interviews, særligt udviklet til dette forløb, hvor tidligere og nuværende medlemmer af Etisk Råd, samt personer fra forskellige religiøse grupper, giver deres indefra-syn på abort og aktiv dødshjælp.

STX, HF/Religion C,B, KS 
Der hører en hjemmeside til forløbet, med tekstbank og etik-spil.

Forløbet kræver ikke et kirkebesøg, men kontakt os hvis det er et ønske at få en præst ud på skolen.